Jobb

MINI

Nordisk produktion av Mini Magalogue som förenar produkt och känsla, Digitalt magasin i HTML5 samt print för hela Skandinavien.

OK EKONOMISK FÖRENING

OK Magasin i HTML5 samt skräddarsydda nyhetsbrev.

.

BMW MOTORRAD

Nordisk produktion av Modellmagasin i print samt löpande kuratering av sociala medier och nyhetsbrev för hela Skandinavien.